Metamorphoses

Dental specialists Warsaw, Raszyn – Estedent

 

Patient Metamorphosis #1

Przed leczeniem Po leczeniu

Patient Metamorphosis #2

Przed leczeniem Po leczeniu

Patient Metamorphosis #3

Patient Metamorphosis #4

Przed leczeniem Po leczeniu

Patient Metamorphosis #5

Przed leczeniem Po leczeniu

Patient Metamorphosis #6

Przed leczeniem Po leczeniu

Patient Metamorphosis #7

Przed leczeniem Po leczeniu

Patient Metamorphosis #8

Przed leczeniem Po leczeniu